Berita

Bitcoin Menghidupkan Lima Hari Ini

Bolehkah anda percaya Bitcoin secara teknikal bertukar menjadi lima tahun pada hari ini? Lima tahun yang lalu, pada hari Sabtu, 1 November 2008, Satoshi Nakamoto menghantar mesej e-mel yang terkenal yang menjelaskan premis Bitcoin.

"Versi wang elektronik yang murni untuk peer-to-peer akan membenarkan bayaran dalam talian dihantar terus dari satu pihak ke pihak lain tanpa beban melalui institusi kewangan," jelas Nakamoto. Anda boleh membaca e-mel penuh di sini.

Ini tidak akan dikelirukan dengan pelepasan Bitcoin yang sebenarnya, yang beberapa bulan kemudian pada Januari 2009. Satu peristiwa penting yang penting. Di mana anda mengira kita akan berada dalam 5 tahun lagi?

[melalui Reddit]